Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2018

innejniebedzie
4062 d028 390
Becca Fitzpatrick - "Szeptem"
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viamyceline myceline
innejniebedzie
5561 4ca0 390
Reposted frompiehus piehus viamyceline myceline
innejniebedzie
1310 3a5e 390
Anna Ciarkowska "Chłopcy, których kocham"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamyceline myceline
innejniebedzie
Dawniej dziewczęta rumieniły się, gdy się wstydziły. Dziś wstydzą się, że się rumienią.
— Właśnie.
Reposted fromniewychamowanee niewychamowanee viamyceline myceline
innejniebedzie
Nie czekaj, aż pojawi się coś dużego. Zacznij w tym miejscu, w którym się znajdujesz, z tym co masz, a zawsze dojdziesz do czegoś wspaniałego. -

November 11 2017

innejniebedzie
6257 7c9d 390
innejniebedzie
Zanim Cię znalazłem, sądziłem, że jedynym sposobem na przetrwanie jest znalezienie czegoś, dlaczego warto żyć. To nieprawda. Żeby przetrwać, trzeba znaleźć coś, dla czego warto umrzeć.
— Piąta fala Rick Yancey
Reposted bywalkthemoonhope24blocked
innejniebedzie
Czasami życie potrafi dać w dupę.
— Kochając pana Danielsa Brittainy C. Cherry
Reposted bywalkthemoonhope24warkoczFuckyoubitch
innejniebedzie
Niektórym ludziom jest pisane się spotkać. Niezależnie od tego, gdzie się znajdują czy dokąd się wybierają, któregoś dnia na siebie wpadną.
innejniebedzie
3634 c82c 390
Reposted fromdailylife dailylife viaeternaljourney eternaljourney
innejniebedzie
Czas mija,a ja wciąż czuję się tak samo.
innejniebedzie
On jest tym lepszym mną.
Sprawia,że jestem szczęśliwa.

November 03 2017

innejniebedzie
innejniebedzie
Zacznij już do mnie wracać.
— Przybora do Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze, '64 r.
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viamalinowowa malinowowa
innejniebedzie
0636 18f8 390
Reposted frommaliwa maliwa viamalinowowa malinowowa
innejniebedzie
Drogi prawdziwej miłości nigdy nie są proste.
— Sarah Pinborough
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamalinowowa malinowowa
innejniebedzie
0132 3c79 390
innejniebedzie
Nigdy nie wiesz, kiedy przyjdzie miłość. Nic na siłę, nie wolno za dużo o niej myśleć. Ale w końcu przyjdzie. I będzie jasne, że warto było czekać...
— Maciej Stuhr - "Listy do M"
Reposted bytysiace-mysliprecelkamglistyporanekFelicjamala-mi-w-glanachchouettefreedomlovermalusiaa
innejniebedzie
Miłość jest wtedy, gdy chcesz go zabić ale ciągle odkładasz to na jutro.
Reposted byohsoquietokiemnieogarniesznaihveCannonballMigotliwachapstick
innejniebedzie
Nigdy nie zakładaj, że wiesz co czuje druga osoba...
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl